Ο ιστότοπος www.edomi.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών γραφικής ύλης, αξεσουάρ και εν γένει προϊόντων της εταιρίας «ΔΟΜΗ ΒΙ.ΕΜ. Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο ΔΟΜΗ, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αμύνης 36.