Δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Ο πελάτης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ηλεκτρονική του αγορά και επιστροφής των προϊόντων που έχουν αγοραστεί, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους με πλήρη επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Η επιστροφή των προϊόντων δύναται να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο – ακόμη κι αν απλώς ο καταναλωτής έχει αλλάξει γνώμη.  Το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων αφορά και παραληφθέντα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις κατά τη μεταφορά.

2. Βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι:

α) Τα προϊόντα που επιστρέφονταιδεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου, ενώ θα πρέπει να βρίσκονται στις συσκευασίες και όπως έχουν παραληφθεί, χωρίς να έχουν ανοιχτεί οι προστατευτικές μεμβράνες (σελοφάν) και χωρίς να έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε επισήμανση όπως π.χ. ενδεικτικά τιμή, οδηγίες χρήσης κλπ., και να μην φέρουν φθορές και αλλοιώσεις στις συσκευασίες τους.

β) Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην κάτωθι διεύθυνση:

ΔΟΜΗ ΒΙ.-ΕΜ. Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 36

ΤΚ 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 225555 και 2310 268892

γ) Τα έξοδα της επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη. Στο δέμα θα πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης και η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς καθώς και η γραπτή δήλωση υπαναχώρησης. Ένα υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης θα βρείτε  παρακάτω, υπό στοιχείο 8.

δ) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο, η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο αποστολής.

3. Σε διάστημα εντός 14 ημερολογιακών ημερών θα πραγματοποιηθεί επιστροφή του πλήρους ποσού που έχει χρεωθεί, από το οποίο αφαιρείται το ποσό των εξόδων αποστολής που καταβλήθηκε κατά την αγορά του προϊόντος. Η επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου πραγματοποιείται μέσω τραπέζης. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει ο πελάτης να γνωστοποιήσει εγγράφως στην εταιρεία το τραπεζικό ίδρυμα, τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και το πλήρες όνομα του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του χρηματικού ποσού καταβλήθηκε κατά την συγκεκριμένη αγορά.Υπενθυμίζεται ότι η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικώς και μόνον σε τραπεζικό λογαριασμό του οποίου δικαιούχος είναι ο πελάτης που πραγματοποίησε την αρχική αγορά.

4. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-domi.gr  διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (άρθρο 281 ΑΚ).

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να

υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

Προς:

ΔΟΜΗ ΒΙ. ΕΜ. Α.Ε.

Εθνικής Αμύνηςαρ. 36-38

Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη,

Τηλ.: 2310 225555 και 2310 268892

Ε-mail: eshop@edomi.gr

 

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ

/υπαναχωρούμε από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών

                   ΚΩΔΙΚΟΣ      –       ΠΟΣΟΤΗΤΑ      –      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

  1.  ________________________________________________________    
  2.  ________________________________________________________   
  3.  ________________________________________________________  
  4.  ________________________________________________________  
  5.  ________________________________________________________  
  6.  ________________________________________________________ 

 

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις ______________________  και που παρελήφθη(-σαν)

στις _______________________

…………………………………

– Όνομα καταναλωτή:

 

– Διεύθυνση καταναλωτή:

 

– Τραπεζικά στοιχεία καταναλωτή:

Τραπεζικό Ίδρυμα:

ΙΒΑΝ:

Δικαιούχος:

– Υπογραφή καταναλωτή:

(μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε έγχαρτη μορφή)

 

-Ημερομηνία______________